Loading...

Partnerët

Ky projekt mbështetet nga:

Partnerët e mëparshëm të Programit “Shkrimi dhe Mendimi Kritik”:

 • IKV PAX Christi
 • Ambasada Holandeze, Prishtina
 • CARE/EU
 • Culture for All/EU
 • Fondi Global
 • AED/UASID
 • FES
 • Fraktal
 • YIHR
 • Universitetet dhe Shkollat e Mesme të Kosovës
 • Zyra e Kryeministrit/Zyra e BE-së
 • Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë
 • Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve
 • Përfaqësuesit e BE-së në Kosovë

Slloganet e prodhuara, qëndrimet dhe mendimet e shprehura në sllogane, nuk reflektojnë ato të Integra-s apo partnerëve të projektit.