Loading...

PROGRAM – Critical Slogans

PROGRAM

Uvod

Nedostatak društvenog angažmana i procesi rešavanja problema je činjenica zašto naše društvo je slabo uključeno u procesima donošenja odluka. Najvažniji izazovi koji zabrinu društvu Kosova su korupcija, kriminal, pravosudni sistem, sloboda kretanja, liberalizacija viznog režima, EU integracije, sigurnost , upravljanje granicama, obrazovni i zdravstveni sistem, ljudska prava, itd.

S obzirom na to, Integra izražava neposrednu potrebu za intervenciju, u pogledu, i zastrašivanjem blagostanje ljudima poričući osnovna prava predviđena i definisana sa međunarodnim konvencijama za zaštitu ljudskih prava . Da biste to uradilo, naš cilj je da se upotrebljava međunarodna metodologija Loesje za kritično razmišljanje i pisanje. Jedan od ciljeva Loesje metodologije je smisao kritičkog mišljenja i pisanja i pravilnog reagovanja na problemima društva.

Konačna svrha ove metodologije je proizvodnja kritičnih slogana u vezi društvenih i političkih pitanja .

Metodologija Loesje i kritičko mišljenje jeintelektualno disciplinovan proces aktivnog i iskusnog konceptualizacije, primenjivanje, analiziranje, sinteze, i/ili ocenjivanje informacije prikupljene iz , ili generisane od, posmatranje, iskustvo, razmišljanje, rezoniranje, odnosno komunikacije, kao vodič za verovanje i akcija .

Opšti Ishod Projekta

Promovišući kritičko razmišljanje i pisanje,projekt namerava da utiče na razvoj veće kohezije na radu na ljudska prava, politički pluralizam, demokratske, političke učešće i zastupljenosti, u doprinosu mirnog uskladjivanja grupnih interesa

Borba protiv diskriminacije po bilo kom osnovu i u razvoju ravnopravnog učešća svih građana u društvenom, ekonomskom, političkom životu, time postajući efikasna sila za pozitivne promene .

Operacionalizacija

Glavni Rezultati

 • Grupa ljudi, predstavnici različitih profila, motivisani i stimulisani da budu aktivni građani i kritični glasovi prema društvenim i političkim kretanjima

 • Identifikovanje osnovnih zabrinutosti Kosovskog društva i započeti detaljne diskusije među građana sa različitim pozadinama

 • obezbediti target grupa projekta sa jedinstvenim i inovativnim veštinama da reaguju i skrenu pažnju u kreativan način

 • Osnaživanje i ohrabranje običnih građana za razradu, procenjivanju i kritikovati društvene neizvesnosti proizvodeći kreativne i duhovite parole

 • Aktivizam građana u najnižim nivou kroz uličnim akcijama u različitim opštinama Kosova

 • Postiči širo stanovništvo i zainteresovane strane po kritičnim parolama i angažovati njih u javnim raspravama o konkretnim pitanjima istaknutim u projektu

 • Promovisati Inovativnu i kreativnu platformu koja če se koristiti za društveno angažovanje i reakcije

Glavne aktivnosti Programa

 • Identifikacija target grupa i tema, i selekcija učesnika

 • Radionice za kritičko mišljenje i pisanje

 • Proizvodnja kritičkih i duhovitih slogana

 • Proizvodnja flajera, letaka, postera, itd sa sloganima

 • Proizvodnja i emitovanje TV oglasa i radio džinglovi sa sloganima

 • Medijski nastupi

 • Ulične akcije u različitim opštinama i lokacijama za distribuciju slogana

 • Veb strana za PC, tableta i mobilni, i Facebook aplikacije

O Loesje

Loesje je naziv holandske devojke koja je dala ime poster organizacije, koja, kroz izradu i ubrzavanje postere, pokušava da utiče na ljudima da misle o tome šta se dešava u svetu . Ona podstiče ljude da formiraju svoje mišljenje , da ostanu kritični – i prema sebi – a takodje da tražu za vesti iza vesti.

Ovaj podsticaj ne odvija se sa dugačkim predavanjima ili velikim knjigama, ali sa izradom materijala sa sloganima. Sve što ona želi da kaž , ona zahvata u jednoj rečenici. Ključne reči su pozitivnost, ideali, progres, humor, hrabrost, inicijativa i akcija.

Loesje je počeo u Holandiji od strane devojke po imenu Loesje i sada, mnogo godina kasnije, ova organizacija se proširila širom sveta. Materijali sa sloganima su prevedeni i širene od članova, koji trenutno, uglavnom žive po Evropi. Posebno u Finskoj, Sloveniji, Švedskoj i Holandiji, velike grupe članova su aktivni. Materijali se šire u različitim delovima zemlje gde se ljudi lako dostiče, kada se oni mogu iznenaditi, stojiti za neki trenutak i osmehati, biti ljuti, nervirati se ili reaguju na bilo koji drugi način. Veoma posebna karakteristika Loesje slogana je da se sve štampaju samo crno i belo. Na ovaj način je mnogo jeftiniji i mnogo interesantniji i jednostavan.

O Loesje

U praksi, najpoznatiji i korisni način doči do nove ideje jeste razmisliti. Razmisliti u svom najprimitivnom formu jednostavno znači da svako zatvara svoje ideje , asocijacije i misao na određenu temu. U okviru Loesje najveći deo vremena biramo razmisliti piseči; razmisliti na papiru. Prednosti su da je manje haotičan i možete diskutovati više subjekata ili različite aspekte jednog subjekta istovremeno.

Glavna stvar je pokušati prikupiti što više slogane moguće kroz stavljanje temu u papir i prolaziti ga u krugu, dok svako zapisuje slogan ili frazu o temi, a zatim na kraju kruga ostače neki od najboljih slogana. Slogani koji su najviše zaokružili su izabrani da budu štampani na flajer, poster ili letak.

Proizvedeni slogani, stavovi i mišljenja izrazili od slogan, ne predstavljaju stavove Integra ili projektnih partnera.